Vask av fasade

LMG AS tilbyr veldlikehold og vasking av såkalte vedlikeholdsfrie fasader. Bygningene kan da høytrykkspyles med varmtvann, eventuelt i kombinasjon med vaskemidler og sandvasking.Vasking av Bystasjonen i Bergen:  Riktig utstyr og riktig håndtering av utstyret er viktig for å oppnå det rette resultat.

Sopp og alger

Sopp og alger er et vanlig problem på norske trehus, og de kan være både skjemmende og direkte skadelig. Sopp- og algedrepende middel får i mange tilfeller bukt med problemet, men like viktig er det å hindre at det oppstår på nytt. Sopp og alger holder på fukt, så når disse vekstene har begynt å få feste på fasaden, sprer det seg raskt og kan føre til skader på malingsfilm og kan gi råte. 

- Vi anbefaler våre kunder å vaske fasaden på huset årlig, med en mild husvask for å hindre at sopp og alger får grobunn. Dette vil forlenge levetiden til maling og treverk. Når en skal male huset på nytt, er det viktig å vaske huset med kraftige vaskemidler og sørge for at alt av sopp og alger er borte. Da er høytrykkspyler et nyttig verktøy. Vi har kompetanse og utstyr til denne type jobber.

Eksempel

Før:
Etter:

Eksempel på gjennomført arbeid, Haukeland Sykehus

Barneklinikken på Haukeland ble høytrykkspylt med varmtvann i kombinasjon med vaskemidler og sandvasking. Arbeidet var krevende da det ideelt sett er viktig å gå i gang med slike behandlinger på et tidligere tidspunkt, men vi lykkes likevel med å skape et frisk og rent resultat. Moderne utstyr og erfarent mannskap gjør at arbeidet lar seg gjennomføre relativt hurtigt og til en gunstig pris for kunden.

Etter opptørking ble fasaden påført to ganger:
- siloksanimpregnering vått i vått.
- maling av vinduer.