Tetting av fasade

På eldre fasader er det ofte ikke nok med løsninger som er basert på rene malingsprodukter. Renoveringsbehov må avdekkes. Du må også vurdere om skader på bygningen må utbedres før overflatebehandling. For å få best mulige og varige resultater, må som oftest all gammel maling fjernes før det foretas større utbedringer med murpuss.

Den store overraskelsen:
En fasade som tilsynelatende så relativt bra ut, med bare mindre hårfine sprekker i malingsfilmen, men etter malingen ble fjernet, kom det frem atskillig større skader i pussen, som krever en omfattende reparasjon. Hadde det ikke vært fordi det måtte foretas noen større reparasjoner fra murers side andre steder på fasaden, så hadde ikke malingen blitt fjernet, og de stedene som bildet viser ville blitt det neste prosjektet med større murer- reparasjoner.

Trehus

Også trehus rehabilitering kan lønne seg

Tar vi for oss trehus er problemet ofte blæring/flassing. Årsakene til dette kan være mange. De mest vanlige er for tykk malingsfilm, bruk av forskjellige produkter som hefter for dårlig på hverandre, dårlig rengjøring mellom tidligere behandlinger, lekkasjer og fuktproblemer fra underlaget, vandring av fukt fra innemiljø. Soppangrep og råte er også "normalt" i disse tider.

All råte må fjernes før ny behandling, vi ordner også dette. Vi vurderer fasaden og tilrår grad av renovering, samt type og omfang av ny behandling. Her må man være nøye med å vurdere om den eksisterende kledning tåler påkjenningen, og om det er mye kledning som må skiftes uansett.