Behandling av nye fasader

Det er i dagens situasjon viktig at en kommer raskt igang med behandlingen av nye fasader. Årsaken til dette er at forurensing med sur nedbør, samt rask oppblomstring av alger og sopp fører til rask nedbrytning og svekking av overflatestrukturen.

Alle bygninger trenger vedlikehold, enten det kun er snakk om renhold, eller behandling av overflater med aktuelle produkter. Man trodde lenge det fantes vedlikeholdsfrie overflater på bygninger oppført av betong, teglsten og forskjellige typer ferdigelementer. Det er imidlertid påvist at disse overflatene ikke bare tæres og slites av vær og vind, men konstruksjonene trekker til seg store mengder fuktighet (vann), og isolasjonsevnen i konstruksjonen blir dermed redusert i perioder med stor fuktighet i luften (Regntiden på Vestlandet).

Ved å impregnere slike flater med egnet impregneringsmiddel vil man danne en vann og smuss avvisende overflate, men samtidig vil fuktighet som eventuelt er i kostruksjonen slippe ut, og man øker isolasjonsevnen og kan dermed unngå varmetap, frostspregning, samt saltutslag. I tillegg til dette forenkler man renholdet. Dette er en behandling som i dag foretas på mange eldre bygninger med slike fasader.

Vedlikeholdsfrie fasader

For ca. 15-20 år siden kom akrylbelagte og lakkerte, galvaniserte stålplater i bruk i stor stil. Man trodde da at nå hadde man virkelig fått veldikeholdsfrie fasader. I dag ser man noe annet. Disse platene skiftes ut i stor stil. Dette mener vi er gal bruk av ressurser. Det går godt an å rehabilitere slike fasader med meget godt resultat.

Hvorfor LMG

LMG sitter på den kunnskap og ekspertise du trenger når du skal vurdere din fasade. Kontakt oss, og vi vil hjelpe deg med valg som vil kunne bety betydelig innsparing i fremtidige utlegg til vedlikehold. Ta kostnadene nå, for de vil øke betydelig for hvert år du venter, og skadene får utvikle seg. Husk at overflatebehandlingen ikke bare er en kosmetisk oppjustering av bygningen. Den er også av avgjørende betydning for å opprettholde bygningens tekniske kvalitet og verdi.