Behandling av gamle fasader

 Å male er ikke bare å male.

Det krever kjennskap til underlaget som skal behandles. Hvor vidt det er mur, tre eller stål som skal behandles, kan de aller fleste fastslå. Men hvis en skal få et varig resultat som beskytter underlaget, krever det kunnskaper om hvilke produkter som egner seg, og hvilke produkter som har vert brukt tidligere. Disse kunnskapene opparbeides ved erfaring, og det er derfor viktig å bruke fagfolk. Der finnes et hav av produkter på markedet, men vi vet av erfaring hva som fungerer best.

Store beløp kan spares
Man kan spare store beløp ved å vedlikeholde eldre fasader på riktig måte. Det er veldig viktig at vedlikeholdsarbeidet startes så tidlig som mulig før fasaden er påført for mye slitasje. Under dagens forhold brytes dårlige flater raskt ned, og en får raskt store reduksjoner i bygningsmassens verdi.

Lokal kunnskap nødvendig
Mye vind og nedbør gjør at bygningsmassen i Bergen og omegn er utfordrende å vedlikeholde. Lokal kunnskap er helt nødvendig for å utføre de tiltak som kreves for å bevare bygningene i årene som kommer.
Enkelte steder i Bergen og omegn er også utsatt for forurensing fra industri og kjøretøy. Det er viktig fasadene beskyttes mot slik belastning.

Kunnskap om nye produkter er viktig
Nye materialer og produkter gjør det mulig å bevare fasadene over et lengre tidsrom enn tidligere. Dette setter krav til oss som leveradør slike tjenester, og det er helt nødvendig for oss å holde oss oppdatert på hva som finnes av materialer for bevaring av bygninger.
LMG er et godt valg

5 gode grunner til å benytte LMG i behandling av din fasade:
  • lang erfaring
  • lokal kunnskap om Bergen og omegn
  • oppdatert ekspertise på materialer og produkter
  • tilstandsrapport før arbeidet starter
  • Du sparer tid med at LMG tilbyr totale pakkeløsning for bevaring av fasaden