Kjemisk malingsfjerning

Påføring av malingsfjerner med høytrykk sprøyte i spesialutførelse beregnet på kjemikalier.

Når det gjelder problematiske murfasader, vil det ofte være tjenlig med renovering av gammel overflatebeskyttelse til ren bunn. En vil på den måten "ta tilbake kontrollen" over fasaden, og kunne gi den en behandling i tråd med tidens krav. De såkalte miljøvennelige akryl og latexmalinger har ført til rop om miljøvennlige malingsfjernere, ettersom disse malingstypene har vist seg å ha relativ kort levetid og enklest kan fjernes ved bruk av kjemiske midler. Slike produkter er nå kommet på markedet, og vi kan dermed fjerne malingen før påføring av nye organiske malinger med lengre holdbarhet.

I noen tilfeller er det helt nødvendig å fjerne malingen. Hvis du har en murfasade som er malt med en organisk maling (akryl), og ønsker å fornye fasaden med en mineralsk maling (silikat), må all den organiske malingen fjernes før vi kan påføre mineralsk maling.

Vi tilrår å utbedre alle alvorlige skader ved murer før overflatebehandling, og vi sørger selvfølgelig også for utførelse av denne type arbeid. Også under renovering vil fasaden trenge fagfolk under utførelse. 

Utstyret til nedspyling av den oppløste malingen er meget viktig. LMG AS har satset på et relativt kostbart, men effektivt utstyr, som varmtvanns- høytrykkspyler på 500 bar.