Tepper

LMG AS tilbyr alle tjenester, fra sparkling av gulv til å legge tepper til både privat og industriell bruk.

Teppene er lette å rense, og har lang levetid. Moderne tepper reduserer svevestøv på en bedre måte enn harde overflater. Tepper demper også støy og er mykere og varmere å gå på enn hardere løsninger.


Teppe i kinosalen på Sandnessjøen CCB Base.