Skipsarbeid

Hurtigruta Nordlys

Å legge skipsgulv er en kunstform som LMG er blant de fremste på i Bergen. Dette er en gammel tradisjon som krever ferdigheter og et skarpt øye for detaljer. Skipsgulv er en dekorativ og elegant løsning i privathus, offentlige bygg og ærverdige lokaler.