Tapetsering krever nøyaktighet og god planlegging. Overlat jobben til fagfolk.