Referanseprosjekter

Fortsatt sjel i veggene
Norges første katolske gymnas i gamle Florida Sykehus


4602 kvadratmeter ble ny skole
Ombygging av Florida Sykehus i Bergen– Jeg føler at vi har gjort ære både på Ole Landmark og byen hans med denne ombyggingen. I august åpnet Norges første katolske gymnas i gamle Florida Sykehus. 

Det sier skoleråd i den katolske kirke og prosjektleder for St. Paul gymnas, Gjermund Høgh med et stolt smil

Les mer om prosjektet hvor LMG var leverandør i Bergensavisen BA her
Etter 26 år som sykehjem med korttids-plasser ble bygget total-rehabilitert og rommer inntil 270 elever og 40 ansatte i Norges eneste katolske gymnas.


Sivilarkitekt Jorunn Astrid Nygaard i Norconsult har vært fagansvarlig arkitekt for rehabiliteringen av bygget. 

Les mer om prosjektet hvor LMG var underleverandør i BYGG her

Våre tjenester

Malermester

Alt i innvendig malerarbeid
Utvendig malerarbeid 

Rehabilitering av mur- og trefasader 
Byggtapetsermester

Alt i gulvlegging
For bolig, kontor og industri
  • Maling på alle underlag 
  • Beising/Lasering
  • Lakking av panel og treverk
  • Sparkling av tak og vegger
  • Alt i underarbeid (rengjøring, renovering)
  • Tapetsering / oppsetting av tekstil- strie, og miljøtapeter
  • Epoxy maling og belegg
  • Brannhemmende maling


For bolig, kontorbygg og industri
 • Vasking av fasade
 • Fjerning av maling
 • Maling/ Behandling av nye og gamle fasader
 • Behandling av mur, treverk/panel
 • Behandling av altan- og balkongdekker
 • Sliping/Fresing
For bolig, kontor og industri
 • Gulvlegging  
 • Gulvsparkling  
 • Skipsarbeid 
 • Tepper  
 • Våtrom gulv/vegg
 • Fliser (teppe og vinyl)
 • Renovering av gamle gulv
 • Sliping/Blastring/Fresing
 • Avretting av gulv med avrettingsmasser

Alt arbeid utføres i henhold til Norsk standard / beskrivelser.

Våre Organissasjoner

 

 

                                                                                                  

 Maler- og Byggtapetsermestrenes Forening i Bergen

 

 Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund